DLACZEGO WARTO?

Budowa domu czy też obiektu komercyjnego w naszych warunkach klimatycznych będzie zawsze związana z wyborem ogrzewania.

Dostępność ofert i sposobów na zrealizowanie tego celu jest dosyć duże a wybór nie należy do łatwych. Co wybrać? Naturalnie moglibyśmy tu wychwalać pod niebiosa system ogrzewania nadmuchowego ale skoncentrujemy się na przybliżeniu jego istoty działania a wnioski przyjdą same.

 

DLACZEGO WARTO

 

Wzrastające z każdym rokiem ceny nośników energii wymuszają poszukiwania nie tylko energooszczędnych materiałów i technologii budowy aby zatrzymać nagromadzone ciepło ale również systemów produkcji ciepła w optymalnie niskich cenach.

Tradycyjny model budowy końca ubiegłego wieku opierał sią na docieplaniu ścian, dachów i podłóg budynków oraz stosowaniu stolarki okiennej i drzwiowej o coraz wiekszej izolacyjności wraz z wentylacją grawitacyjną oraz centralnym ogrzewaniu z grzejnikami wodnymi.

 

Dlaczego system centralnego ogrzewania wodnego i wentylacji grawitacyjnej nie przetrwał?

Nie przetrwał z kilku powodów, wysokiej energochłonności i niskiej sprawności co w sposób oczywisty przekładało się na zawartość naszych portfeli.

Stosowana w tym systemie wentylacja grawitacyjna w sezonie letnim poprostu nie funkcjonowała z uwagi na zblizone wartości temperatur w budynku i na zewnątrz, natomiast w sezonie zimowym intensywnie wyprowadzała ciepłe powietrze z budynku na zewnątrz. Pojawiała się wilgoć, stęchlizna i pleśnie i grzyby.

Czy mamy jakąś alternatywę?? Mamy!

 

 

Alternatywą są systemy ogrzewania nadmuchowego czy powietrznego jak kto woli, stosowane w USA w stanach o zbliżonych warunkach klimatycznych do naszych.

Tak proszę Państwa, Amerykańskie systemy ogrzewania powietrznego są już dostępne w Polsce!

Istotą działania systemu a tak niskich kosztach eksploatacyjnych jest podgrzewanie powietrza przez nagrzewnicę i rozprowadzaniu go za pomocą instalacji kanałowej do wszystkich pomieszczeń.

Już nie mamy w budynku brzydkich rur,zaworów tudzież grzejników wraz z olbrzymią ilością wody która stanowiła medium pośrednie, którą trzeba było najpierw nagrzać aby nastepnie ona nagrzewała nam pomieszczenia.

Mamy za to estetycznie ukryte kanały powietrzne wraz z kratkami rozprowadzającymi ciepłe powietrze o zadanych parametrach w pomieszczeniach.

Nadto system zapewnia jednocześnie filtrowanie powietrza (co jest szczególnie ważne dla alergików), jego nawilżaniejonizowanie oraz schładzanie w lecie.

Wysoka sprawność systemu stanowi duże oszczędności gdyż system umożliwia odzyskiwanie ciepła traconego w innych systemach ogrzewania, do 30% kosztów tradycyjnych systemów ogrzewania pozostaje nam w kieszeniach.

Istotną zaletą systemu jest możliwość jego użytkowania a jednocześnie bez problemowej rozbudowy o kolejne moduły np. moduł klimatyzacji czy rekuperacji a koszty inwestycji rozkładają się w czasie.