FUNKCJE

System ogrzewania powietrznego jest w stanie jednocześnie realizować aż sześć funkcji, co jest nieosiągalne w tradycyjnych systemach ogrzewania. Przy tym jest systemem bezobsługowym i bardzo oszczędnym o niskiej awaryjności.

 

 

Objaśnienia do tabeli:

Tak – dostępna w standardzie

Tak (opcja) – dostępna po zastosowaniu dodatkowych elementów

Nie – niedostępna, bez możliwości podłączenia

 

 

Klimatyzacja, nawilżanie i jonizacja są funkcjami realizowanymi po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń:

 

Klimatyzacja

Jedną z funkcji systemu ogrzewania nadmuchowego jest klimatyzacja, umożliwia bowiem schładzanie transportowanego kanałami powietrza, dostarczanego do pomieszczeń.

Jest to istotną funkcją poprawienia komfortu przebywania, w okresie zwiększonych temperatur w porze letniej.

 

Jeśli naszym głównym źródłem ciepła nie jest pompa ciepła ,która zawiera w sobie funkcję klimatyzacji a jest nim nagrzewnica gazowa , funkcję klimatyzacyjną można zrealizować na dwa sposoby:

– montując dodatkowo moduł klimatyzacji,,

– montując moduł dodatkowo klimatyzacji z funkcją pompy ciepła (hybrydowy układ grzewczy),

 

Pompa ciepła jako urządzenie dwufunkcyjne pracuje w trybie grzania, jako wspomaganie dla nagrzewnicy w sezonie zimowym lub chłodzenia w okresie letnim.

Agregat sprężarkowy wraz ze skraplaczem, chłodzonym powietrzem lokalizuje się na zewnątrz budynku, natomiast parownik umieszcza się wewnątrz kanału powietrza nadmuchowego.

 

Zaletą obu rozwiązań jest fakt, że można je zainstalować w dowolnym momencie eksploatacji bez potrzeby angażowania środków w początkowej fazie inwestycji.

 

 

Nawilżanie

Zważywszy, że ludzie większość swojego życia przebywają w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych, istotnym jest zapewnienie jak najlepszego komfortu dla pracy i wypoczynku.

Decydują o tym trzy czynniki – temperatura, wilgotność i skład powietrza.

 

Istotą systemu powietrznego jest utrzymanie kontroli nad tymi czynnikami za pomocą urządzeń składowych systemu oraz inteligentnymi sterownikami, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz budynku.

 

Drugim najbardziej odczuwalnym czynnikiem poza temperaturą powietrza jest jego wilgotność względna. Zbyt niska powoduje dyskomfort i złe samopoczucie związane z wysychaniem błon śluzowych i skóry, natomiast zbyt wysoka powoduje duszności.

W okresie zimowym ogrzewając pomieszczenia powodujemy wysuszanie powietrza i niezbędnym się staje w tych warunkach jego nawilżanie. Kiedyś stosowano specjalne pojemniki z wodą wieszane na grzejnikach, dzisiaj stosujemy bezobsługowe urządzenia nawilżające.

Moduły nawilżaczy samoczynnie pobierają wodę z sieci wodociągowej i rozpylają w kanałach powietrznych a czujniki wilgotności dbają o właściwy poziom.

 

Optymalne warunki i właściwy komfort dla człowieka panują w temperaturze 20-22 stopni C oraz wilgotności względnej 40-60% przy czym z uwagi na możliwość kondensacji pary wodnej na powierzchniach zimnych okien czy elementów ścian budynku, doświadczalnie ustalono na podstawie wieloletnich badań optymalny zakres wilgotności względnej w zależności od temperatury zewnętrznej, stanowiący kompromis pomiędzy komfortem człowieka a ochroną materiałów budowlanych.

 

 

Jonizacja /filtry/

Z pewnością często zauważamy w blasku promieni słonecznych, wpadających przez okno do pomieszczeń, unoszące się pyłki w powietrzu, niestety jest to tylko 1% ogólnej ilości występujących zanieczyszczeń widzialnych ludzkim okiem.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo są one dokuczliwe dla układu oddechowego.

Bez problemu przenikają do płuc, osadzając się w pechęrzykach bądź przechodzą do układu krążenia, stanowiąc wiele zagrożeń zdrowotnych nie wspominając już o dymie tytoniowym.

Filtry elektrostatyczne pozwalają całkowicie oczyszczyć pomieszczenia ze wszelkiego rodzaju pyłków roślinnych i zarodników, roztoczy i bakterii, grzybów, sadzy, dymu i zwierzęcych włosów.

Dzieki nim dostarczane powietrze jest komfortowe dla ludzkiego organizmu i przynosi ulgę wszystkim cierpiącym alergikom.

 

Filtr elektrostatyczny oczyszcza powietrze w kilku etapach:

– Sekcja oczyszczania wstepnego, wieksze cząstki unoszące sie w powietrzu zostają wyłapane przez ekran filtrujący,

– Sekcja ładowania, mniejsze cząstki, które przebrneły przez wstępne oczyszczanie, zostają naładowane elektrostatycznie dodatnio,

– Sekcja zbierająca, naładowane dodatnio cząstki są przyciągane i eliminowane przez szereg ujemnie naładowanych elektrod,

– Sekcja całkowitego oczyszczenia, filtr węglowy umieszczony w ostatniej sekcji wyłapuje wszelkie zapachy i dym tytoniowy (opcja).

 

Funkcje ogrzewania nadmuchowego