GŁÓWNE ZALETY

 1. Oszczędności
Stosując powietrzny system ogrzewania budynków uzyskujemy w granicach 30% – 50% oszczędności w zależności od wyboru zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii.
Zasługą systemu jest brak czynnika pośredniego jaki jest woda (straty energii), wyższej sprawności układu oraz niskiej bezwładności układu ( pomieszczenia zostają ogrzane w kilka minut po załączeniu systemu)

Wielofunkcyjność systemu (sześć funkcji w jednej instalacji) to kolejne oszczędności w porównaniu do kosztów realizacji odrębnych systemów, realizujących te same funkcje

2.    Etapowość realizacji
System ogrzewania powietrznego to system modułowy, przyjazny dla kieszeni inwestora, w dowolnym momencie można go rozbudować, instalując np. moduł klimatyzatora.

3.    Niezawodność
Brak czynników pośrednich jakim jest np. woda w ogrzewaniu tradycyjnym to nie tylko oszczędności gazu ale i duże bezpieczeństwo pracy systemu, brak ryzyka zalania, kamienia kotłowego jak i innych usterek znanych posiadaczom rozwiązań tradycyjnych.

4.    Zdrowie
Wielofunkcyjność systemu ogrzewania powietrznego oznacza skuteczną wentylację, kontrolę wilgotności oraz oczyszczanie powietrza z kurzu, roztoczy, alergenów a nawet wirusów i bakterii. Więcej informacji na tej stronie.

5.    Automatyka
Sterowanie systemem pozwala zaprogramować parametry jak i czas działania w dobowo/tygodniowym cyklu, tak aby uzyskać maksimum komfortu przy optymalnie niskich kosztach użytkowania. Integracja z internetowym centrum kontroli, pozwala na zdalne sterowanie za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych Apple, Android.

6.    Strefowość
System umożliwia wydzielenie aż do ośmiu odrębnych stref domu z mozliwością zaprogramowania różnych parametrów powietrza dla każdej z nich oddzielnie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

7.    Estetyka wnętrz
Brak tradycyjnych grzejników w domu pozwala na znaczną swobodę kształtowania przestrzeni w urządzaniu pomieszczeń.
W systemie ogrzewania powietrznego kanały doprowadzające ciepło zostają ukryte w ścianach, podłogach i sufitach a powietrze wprowadzane do pomieszczeń estetycznymi kratkami nawiewnymi.

8.    Współpraca z kominkiem
System może również współpracować z domowym kominkiem przy zastosowaniu opracowanej przez nas technologii Advance Pro.
W momencie rozpalenia ognia w kominku i osiągnięciu oczekiwanej temperatury, nastepuje natychmiastowe przełączenie nagrzewnicy gazowej w tryb wentylacji i transport ciepła do pomieszczeń, natomiast po obniżeniu temperatury grzania kominka poniżej wartości oczekiwanej, nastepuje automatyczne przełączenie nagrzewnicy w tryb grzania.
Ciepłe powietrze ogrzane w kominku jest pobierane przez czerpnię powietrza powrotnego i rozprowadzane w całym budynku. Takie rozwiązanie likwiduje tzw czapy gorącego powietrza powodując jego równomierne rozprowadzenie. Więcej informacji tutaj.