NAWILŻANIE

Nawilżanie powietrza jest bardzo ważnym czynnikiem. Zważywszy, że ludzie większość swojego życia przebywają w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych, istotnym jest zapewnienie jak najlepszego komfortu dla pracy i wypoczynku.

Decydują o tym trzy czynniki – temperatura, wilgotność i skład powietrza.

Istotą systemu powietrznego jest utrzymanie kontroli nad tymi czynnikami za pomocą urządzeń składowych systemu oraz inteligentnymi sterownikami, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz budynku.

Drugim najbardziej odczuwalnym czynnikiem poza temperaturą powietrza jest jego wilgotność względna. Zbyt niska powoduje dyskomfort i złe samopoczucie związane z wysychaniem błon śluzowych i skóry, natomiast zbyt wysoka powoduje duszności.

W okresie zimowym ogrzewając pomieszczenia powodujemy wysuszanie powietrza i niezbędnym się staje w tych warunkach jego nawilżanie. Kiedyś stosowano specjalne pojemniki z wodą wieszane na grzejnikach, dzisiaj stosujemy bezobsługowe urządzenia nawilżające.

Moduły nawilżaczy samoczynnie pobierają wodę z sieci wodociągowej i rozpylają w kanałach powietrznych a czujniki wilgotności dbają o właściwy poziom.

Optymalne warunki i własciwy komfort dla człowieka panują w temperaturze 20-22 stopni C oraz wilgotności względnej 40-60% przy czym z uwagi na możliwość kondensacji pary wodnej na powierzchniach zimnych okien czy elementów ścian budynku, doświadczalnie ustalono na podstawie wieloletnich badań optymalny zakres wilgotności względnej w zależności od temperatury zewnętrznej, stanowiący kompromis pomiędzy komfortem człowieka a ochroną materiałów budowlanych.

 

nawilżanie